Ce este Managementul Resurselor Umane?

Managementul Resurselor Umane este un domeniu larg de resurse umane, vital pentru succesul oricărei organizații. De asemenea, sub denumirea de MRU, managementul resurselor umane se referă la funcționarea generală a departamentului de management al personalului companiei, începând cu recrutarea de personal, gestionarea personalului și dezvoltarea personală și profesională a personalului pe tot parcursul angajării. Managerii de resurse umane vizează gestionarea eficientă a personalului pentru a minimiza riscul pierderii financiare și a personalului, maximizând rentabilitatea investiției din capitalul uman al organizației.

În prezent, MRU este văzută ca o formă inovatoare de management la locul de muncă, în care angajații sunt considerați indivizi cu obiective și planuri unice, mai degrabă decât cu resurse de afaceri. Managementul resurselor umane include, de asemenea, gestionarea procesului de ocupare a forței de muncă și asigurarea faptului că societatea operează într-un mod eficient, legal, echitabil și consecvent.

În unele organizații, MRU poate avea o componentă extrem de strategică. Acest lucru înseamnă că managerii de resurse umane devin, de asemenea, foarte implicați în performanța organizațională globală a companiei lor și joacă roluri-cheie în îmbunătățirea angajamentului angajaților. Acest lucru se face adesea prin intensificarea comunicării și prin introducerea de inițiative sau activități care vizează creșterea motivației, cu scopul de a reduce nivelurile de absenteism și cifra de afaceri. Personalul care lucrează în departamentele de gestionare a resurselor umane și de evaluare a performanțelor urmărește să îmbunătățească nivelul de competență al angajaților și, prin urmare, să creeze o productivitate mai mare, o calitate și o eficiență sporită.

Domenii înrudite: Recrutare, relații cu angajații și învățare și dezvoltare

Una dintre principalele responsabilități ale departamentelor de resurse umane este recrutarea. Angajarea de noi angajați este o datorie primordială în orice organizație și este, de cele mai multe ori, efectuată de ofițeri de resurse umane; formarea profesională în acest domeniu îi ajută pe profesioniști să atragă, să mențină și să dezvolte personalul, oferindu-le abilități de intervievare, gestionare a egalității și diversității și / sau recrutare strategică.

Relațiile dintre angajatori și angajați necesită muncă, comunicare și management, care de multe ori intră în competența departamentelor de resurse umane. Formarea în relațiile cu angajații este menită să ajute managerii de resurse umane să se asigure că angajații sunt fericiți, bine informați și se simt motivați, favorizând relațiile de lucru în cadrul organizației. În plus, cursurile de relații cu angajații informează personalul HR despre legislația muncii și cerințele legislației.

Multe departamente și manageri de resurse umane se implică, de asemenea, într-o oarecare măsură în planificarea și organizarea activităților de învățare și dezvoltare pentru personalul lor. Acest lucru va avea tendința să se întâmple în cazul organizațiilor mai mici, în timp ce companiile mai mari vor avea mai multe șanse de a avea manageri dedicați formării sau învățării și dezvoltării. În ambele cazuri, cursurile din acest domeniu îi ajută pe cei responsabili să devină competenți în planificarea și / sau dezvoltarea formării necesare pentru dezvoltarea angajaților.