Condiții de eligibilitate

Criterii de eligibilitate pentru participanți:

  • Participantul este încadrat cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau timp parțial)/antreprenor;
  • Locul de muncă ocupat este în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud, Sud-Est, Nord-Est, Vest, Centru, Nord-Vest;​;
  • Participantul ocupă o poziție de management sau o poziție în departamentul de resurse umane sau este antreprenor;
  • Participantul își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Criterii de eligibilitatea pentru întreprinderi:

  • Are sediul social sau cel puțin un punct de lucru/filială în în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud, Sud-Est, Nord-Est, Vest, Centru, Nord-Vest;
  • Întreprinderea își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare/domenii.
01.04.2019 - În conformitate cu Clarificarea nr. 2020/19.03.2019 OIR POSDRU Regiunea Vest a fost extinsa paleta de sectoare economice/domenii de specializare inteligentă pentru proiectul "Companii Performante prin Resurse Umane Competitive"Click pentru vizualizare