Cursuri participanți

 
Antreprenorul:
 • – Profilul antreprenorului;
 • – Tipuri de antreprenori;
 • – Asumarea riscurilor în antreprenoria.

 

Competențele antreprenorului:
 • – Luarea deciziilor;
 • – Rezolvarea problemelor;
 • – Creativitatea;
 • – Obiceiurile;
 • – Managementul timpului;

 

Relaționarea interpersonală:
 • – Comunicarea;
 • – Abilități de prezentare;
 • – Tehnici de vânzare;
 • – Abilități de negociere;
 • – Inteligența emoțională;

 

Planul de afaceri și planul financiar

 

Strategia de marketing:
 • – Piața;
 • – Planificarea strategică de marketing;
 • – Managementul de produs;
 • – Politica de promovare;

 

Managementul resurselor umane:
 • – Cultura organizațională;
 • – Administrarea personalului;
 • – Procesul de recrutare și selecție;
 • – Evaluarea și motivarea angajaților;

Strategia de produs:
 • – Frameworkuri de management de produs;
 • – Definirea produsului;
 • – Prezentarea produsului – instrumente;
 • – Strategia produsului;

 

Planificarea dezvoltării produsului:
 • – Analiza pieței;
 • – Ciclul de viață al produsului;
 • – Modelul Design Thinking;
 • – Product Roadmap;
 • – Arhitectura și prototipul produsului;

 

Dezvoltarea produsului:
 • – Metodologii de dezvoltare a produselor digitale;
 • – Personas;
 • – Ipoteze și experimente – interviuri cu clienții;
 • – Specificațiile produsului;
 • – User Experience Design;
 • – Echipa de produs;

 

Marketing și vânzări:
 • – Strategia de piață;
 • – Kit-ul de imagine;
 • – Poziționarea brandului;
 • – Planul de marketing și comunicare;
 • – Strategia de vânzări;

 

Experiența clienților:
 • – User Experience, Customer Experience;
 • – Customer & User Journey;
 • – Profilul clienților;
 • – Design-ul interacțiunii cu clienții;
 • – CX post-sales;

Design-ul arhitecturii organizaționale:
 • – Design și arhitectură organizațională;
 • – Strategia și planificarea strategică;
 • – Analiza organizațională;
 • – Structuri organizaționale flexibile;
 • – CSR;

 

Cultura organizațională:
 • – Modelarea culturii;
 • – Integrare organizațională;
 • – Identitatea echipei;
 • – Obiceiuri și tradiții organizaționale;
 • – Inițiative și programe interne;

 

Experiența Candidaților:
 • – Employer Branding;
 • – Procesul de recrutare și selecție;
 • – Crearea și promovarea oportunităților;
 • – Surse și metode de recrutare;
 • – Ghidul de interviu;

 

Experiența și implicarea angajaților:
 • – Setarea așteptărilor;
 • – Satisfacția și implicarea angajaților;
 • – Design-ul experienței angajaților;
 • – Gamification;

 

Managementul performanței:
 • – Arhitectura sistemului;
 • – Modele și tipuri;
 • – Procese și ciclu de viață;
 • – Perspectiva cantitativă;
 • – Balanced Scorecard;
 • – Obiective;
 • – KPIs – definire, selectare, balansare, cascadare, măsurare, evaluare;
 • – Perspectiva calitativă;
 • – Competențele;
 • – Formulare, cascadare, măsurare;
 • – Matricea de competențe;
 • – Îmbunătățirea performanței;
 • – Managementul recompensării și beneficiilor;

01.04.2019 - În conformitate cu Clarificarea nr. 2020/19.03.2019 OIR POSDRU Regiunea Vest a fost extinsa paleta de sectoare economice/domenii de specializare inteligentă pentru proiectul "Companii Performante prin Resurse Umane Competitive"Click pentru vizualizare