* Aceast câmp trebuie completat cu o adresă de e-mail validă!

Bifați răspunsul

* Această întrebare necesită răspuns!

Bifați răspunsul

* Această întrebare necesită răspuns!

Bifați răspunsul

* Această întrebare necesită răspuns!

Bifați răspunsul

* Această întrebare necesită răspuns!

Bifați răspunsul

* Această întrebare necesită răspuns!

Bifați răspunsul

* Această întrebare necesită răspuns!

Bifați răspunsul

* Această întrebare necesită răspuns!

Acordați note pe scala de la 1 la 5, unde 1 - deloc important/deloc util, 5 - extrem de important/extrem de util.

Provocarea strategică Importanța Utilizarea unui sistem informatic ca soluție
Identificarea și atragerea talentelor
Retenția angajaților cu potențial și performanțe deosebite
Motivarea și creșterea angajamentului angajaților
Evaluarea performanțelor
Dezvoltarea și evaluarea continuă a competențelor angajaților
Construirea și urmărirea facilă a planurilor de carieră
Gestionarea sistemelor de recompensare bazate pe performanță
Gestionarea proceselor de învățare
Construirea și menținerea unei culturi organizaționale competitive
Utilizarea tehnologiei în managementul resurselor umane
      * Vă rugăm să oferiți o notă pentru fiecare item în parte.

Bifați răspunsul

* Această întrebare necesită răspuns!

Vă rugăm să selectați în ordinea preferințelor, ordonând procesele de la 1 la 5, unde 1 - foarte puțin important, iar 5 - extrem de important.

Atenție! Fiecare proces trebuie sa aibă o notă distinctă față de celelalte, atât în cadrul Importanței cât și în cadrul Eficienței!

Proces Importanța Eficiența
Motivarea angajaților
Evaluarea performanțelor angajaților
Formarea angajaților
Recrutare și selecție /integrare organizațională
Managementul carierei
      * Vă rugăm să oferiți o notă pentru fiecare item în parte.

Puteți selecta mai multe variante

* Această întrebare necesită răspuns!

Puteți selecta mai multe variante

* Această întrebare necesită răspuns!

Completați toate răspunsurile.

Metode de motivare Nu folosim această metodă Ineficientă Puțin eficientă Eficientă Foarte eficientă Extrem de eficientă
Recompense de tip financiar - măriri de salariu, bonusuri în funcție de performanță, prime
Mediu de lucru plăcut
Responsabilități suplimentare, implicarea în proiecte noi
Recunoașterea și premierea performanței ("angajatul anului", diplome, cadouri simbolice, premii, numirea temporară în posturi cheie)
Program de lucru flexibil, zile libere, lucrul de acasă
Promovare
Facilități/beneficii: transport gratuit, asigurare medicală, abonamente la săli de sport, bilete la evenimente culturale
Cursuri de pregătire profesională sau de dezvoltare personală
Team building, evenimente recreative
Implicare directă în dezvoltarea profesională a subordonaților și sprijin în rezolvarea problemelor
Planuri de carieră
      * Vă rugăm să bifați o opțiune pentru fiecare item în parte!

Puteți selecta mai multe variante

* Această întrebare necesită răspuns!

Acordați note de la 1 la 5.

Proces Importanța Nivelul de instruire
Motivarea angajaților
Evaluarea performanțelor
Formarea angajaților
Recrutare și selecție
Managementul carierei
Integrare organizațională
      * Vă rugăm să oferiți o notă pentru fiecare item în parte.

Acordați note de la 1 la 5.

Proces Importanța Nivelul de utilizare
Utilizarea sistemelor informatice
      * Vă rugăm să oferiți o notă pentru fiecare item în parte.

Încercuți una sau mai multe din următoarele arii de utilizare și apreciați nivelul de utilizare al acestora. Acordați note de la 1 la 5.

Tipul/aria de utilizare Nivelul de utilizare
Program de gestiune a resurselor umane integrat în ERP
Program de administrare și salarizare
Soluții de tip intranet
Platformă pentru gestionarea procesului de recrutare și selecție
Soluții software pentru pentru motivarea și retenția angajaților
Soluții software pentru gestionarea procesului de training și dezvoltare
Platformă de evaluare a performanțelor
Soluții software pentru gestionarea beneficiilor

În cazul în care nu folosiți programe sau aplicații în acest scop bifați optiunea de mai jos:

      * Vă rugăm să oferiți o notă pentru fiecare item în parte.

Acordați note de la 1 la 5, unde 1 - neimportant iar 5 - foarte important.

Avantaje Importanța
Gestionarea facilă, corectă și cu economie de timp a proceselor de resurse umane
Posibilitatea de a gestiona și urmări procesele de recrutare, motivare și retenție
Creșterea angajamentului angajaților și a coeziunii de echipă prin posibilitatea implementării și urmăririi programelor interne de motivare
Sprijinirea managementului în a lua decizii informate, bazate pe date concrete, ușor de urmărit
Gestionarea mai ușoară a rezultatelor evaluării
Îmbunătățirea comunicării angajat-angajator
Retenția/fidelizarea angajaților
Construirea și întreținerea culturii organizaționale
Integrarea angajaților
Managementul carierei
Training/instruire si dezvoltare
      * Vă rugăm să oferiți o notă pentru fiecare item în parte.

Completați toate răspunsurile.

Criterii Neimportant Puțin important Importanță medie Foarte important Extrem de important
Rapiditatea cu care se face implementarea
Costuri competitive
Gradul de personalizare la fluxurile proprii
Ușurință în utilizare
Sistem integrat de creștere a angajamentului (gamification)
Interfață prietenoasă
Servicii integrate
Posibilitatea de integrare cu aplicațiile existente
Existența unor template-uri și modele ce pot fi folosite
Rapoarte complexe
Economiile față de costul actual cu serviciile aferente
      * Vă rugăm să bifați o opțiune pentru fiecare item în parte.

Selectați maxim 3 variante de răspuns

* Această întrebare necesită răspuns!