SPRE NIVELUL URMĂTOR!

Companii performante prin

resurse umane competitive

Obiectivul proiectului este reprezentat de creșterea nivelului de competență profesională a managerilor, antreprenorilor și angajaților din departamentul de resurse umane, din firmele românești.

Grup țintă.

504 persoane

Grupul țintă va fi compus din peste 500 de persoane.

Cursuri PMP / miniMBA.

112 participanți

Se vor organiza cursuri PMP/ miniMBA pentru cel puțin 112 participanți.

Certificate ANC.

Minim 404

Se vor acorda minim 404 de certificate ANC.

TRAINERI CURSURI

ÎNSCRIEREA ÎN PROIECT

Procesul de validare al unui dosar de candidatură va trece prin următoarele etape

Pasul 1

Înscrierea candidatului, transmiterea formularelor de înscriere și documentele suport necesare validării candidaturii.

Pasul 2

Experții de grup țintă analizează dosarele depuse on-line, cât și fizic, și transmit către candidați solicitări de completări sau clarificări, dacă este cazul.

Pasul 3

Experții de grup țintă aprobă dosarele în momentul în care acestea sunt considerate complete și că îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Pasul 4

Lista locurilor disponibile pe fiecare categorie va fi actualizată săptămânal și va fi disponibilă în cadrul platformei on-line.

Pasul 5

Candidații validați ca participanți în grupul țintă vor fi contactați mai departe pentru participarea la programul de formare.

Procedură și criterii de selecție

Selecția participanților în grupul țintă se va face în ordinea validării dosarului de candidatură, în limita locurilor disponibile pentru fiecare categorie de grup țintă. Vor fi selectate 504 de persoane, astfel încât să se îndeplinească condițiile de mai jos:

 • Cel puțin 306 angajați cu contract individual de muncă, care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management;
 • Cel puțin 98 angajați cu contract individual de muncă, din departamentul de resursă umană;
 • Cel puțin 100 antreprenori care își gestionează propriile afaceri;
 • Cel puțin 200 de femei.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN PROIECT

Antreprenori

 • 01. Certificat constatator – mai nou de 30 zile
 • 02. Declaratie IMM
 • 03. Carte Identitate – copie
 • 04. Certificat Naștere – copie

Manageri/experți Resurse Umane

 • 01. Contract de muncă;
 • 02. Fișa postului;
 • 03. Extras REVISAL (Registrul salariati);
 • 04. Certificatul Constatator al angajatorului;
 • 05. Declaratie IMM pentru angajator
 • 06. Adeverință eliberată de către angajator, prin care să se menționeze obligatoriu aspecte enumerate la criterii de eligibilitate.
 • 07. Carte Identitate – copie
 • 08. Certificat Naștere – copie

Întreprinderi

 • 01. Certificat Constatator eliberat recent. (CAEN/SEDIU) – 30 zile
 • 02. Declaratie IMM

Condiții de eligibilitate

01. Participantul ocupă o poziție de management sau o poziție în departamentul de resurse umane sau este antreprenor;

02. Locul de muncă ocupat este în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud, Sud-Est, Nord-Est, Vest, Centru, Nord-Vest;

03. Participantul este încadrat cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau timp parțial)/antreprenor;

04. Participantul, prin atribuțiile pe care le are conform fișei de post, este implicată în asigurarea managementului strategic al întreprinderii respective (după caz);

05. Participantul își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

01. Se încadrează în categoria IMM-urilor, așa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004;

02. Activează în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud, Sud-Est, Nord-Est, Vest, Centru, Nord-Vest și au sediul social sau cel puțin un punct de lucru/filială în această regiune;

03. Întreprinderea își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare/domenii.

NOUTĂȚI & MEDIA

Doriți mai multe detalii?

Completați formularul de mai jos și unul dintre consultanți vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.