Procedură și criterii de selecție

Selecția participanților în grupul țintă se va face în ordinea validării dosarului de candidatură, în limita locurilor disponibile pentru fiecare categorie de grup țintă. Vor fi selectate 504 de persoane, astfel încât să se îndeplinească condițiile de mai jos:

  • Cel puțin 306 angajați cu contract individual de muncă, care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management;
  • Cel puțin 98 angajați cu contract individual de muncă, din departamentul de resursă umană;
  • Cel puțin 100 antreprenori care își gestionează propriile afaceri;
  • Cel puțin 200 de femei.

Procesul de validare al unui dosar de candidatură va trece prin următoarele etape:

  • Înscrierea candidatului, transmiterea formularelor de înscriere și documentele suport necesare validării candidaturii
  • Experții de grup țintă analizează dosarele depuse on-line, cât și fizic, și transmit către candidați solicitări de completări sau clarificări, dacă este cazul.
  • Experții de grup țintă aprobă dosarele în momentul în care acestea sunt considerate complete și că îndeplinesc criteriile de eligibilitate (vezi aici criteriile de eligibilitate). În cazul în care nu mai sunt locuri disponibile pentru categoria respectivă candidatul va fi anunțat că dosarul său este aprobat, dar că a fost înscris în lista de rezerve (primele 50 de persoane)
  • Lista locurilor disponibile pe fiecare categorie va fi actualizată săptămânal și va fi disponibilă în cadrul platformei on-line
  • Candidații validați ca participanți în grupul țintă vor fi contactați mai departe pentru participarea la programul de formare
01.04.2019 - În conformitate cu Clarificarea nr. 2020/19.03.2019 OIR POSDRU Regiunea Vest a fost extinsa paleta de sectoare economice/domenii de specializare inteligentă pentru proiectul "Companii Performante prin Resurse Umane Competitive"Click pentru vizualizare