Sectoare economice și CAEN-uri eligibile

Sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI:

Domenii de specializare inteligentă din Strategia CDI 2014-2020Bio-economiaTehnologia informațiilor și a comunicațiilor spațiu și securitateEnergie, mediu și schimbări climaticeEco-nano-tehnologii și materiale avansateSănătate
Sectoare economice cu potențial competitiv
Rol economic important și cu influență asupra ocupăriiTurism și ecoturism
Textile și pielărie
Lemn și mobilă
Industrii creative
Dinamica competitivăIndustria auto și componente
Tehnologia informației și a comunicațiilor
Procesarea alimentelor și a băuturilor
Sănătate și produse farmaceutice
Energie și management de mediu
Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii