Documente necesare

Anteprenori:

 • Certificat constatator – mai nou de 30 zile
 • Declaratie IMM
 • Carte Identitate – copie
 • Certificat Naștere – copie

Manageri / experți Resurse Umane:

 • Contract de muncă
 • Fișa postului
 • Extras REVISAL (Registrul salariati)
 • Certificatul Constatator al angajatorului
 • Declaratie IMM pentru angajator
 • Adeverință eliberată de către angajator, prin care să se menționeze obligatoriu aspecte enumerate la criterii de eligibilitate
 • Carte Identitate – copie
 • Certificat Naștere – copie

Întreprinderi:

 • Certificat Constatator eliberat recent. (CAEN/SEDIU) – 30 zile
 • Declaratie IMM
01.04.2019 - În conformitate cu Clarificarea nr. 2020/19.03.2019 OIR POSDRU Regiunea Vest a fost extinsa paleta de sectoare economice/domenii de specializare inteligentă pentru proiectul "Companii Performante prin Resurse Umane Competitive"Click pentru vizualizare