Lansare “Companii performante prin resurse umane competitive”

Softtehnica SRL implementează, începând cu 18.05.2018, proiectul “Companii performante prin resurse umane competitive” finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea nivelului de competență profesională a managerilor, antreprenorilor și angajaților din departamentele de resurse umane din firmele românești cu ajutorul instrumentelor și metodelor specifice și adaptarea afacerilor la cerințele din domeniile competitive Strategia Națională de Competitivitate (SNC) și Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI).

Domenii de activitate eligibile  – lista codurilor CAEN eligibile se găsește în Anexa 1.

Regiuni eligibile: toate cu excepția București Ilfov

Grupul țintă al proiectului este următorul:

Grup țintă Număr total Femei Bărbați
Persoane sprijinite, din care 504 200 304
Management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc) – angajați cu contract de muncă 306 161 245
Antreprenori  care își gestionează propriile afaceri – acționari IMM-uri 100
Experți resurse umane – angajați contract de muncă din departamentele de resurse umane 98 39 59
IMM-uri din sectoarele competitive 50 n/a n/a